Wprowadzone przez A K

JUŻ ABSOLWENCI TECHNIKUM…

11 stycznia 2013 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej odbyła się uroczystość rozdania świadectw absolwentom Technikum dla dorosłych kształcącego w zawodzie technik rolnik. Pani wicedyrektor Zofia Rosa odczytała list skierowany do absolwentów przez  dyrektora szkoły pana Stanisława Kosmowskiego, który z powodu nieoczekiwanego wyjazdu nie mógł uczestniczyć w uroczystości. Pan dyrektor gratulował […]

REMONTY RAZ JESZCZE…

W grudniu 2012 roku Zakład Remontowo-Budowlany Stanisława Surmy z Łodzi zakończył prace remontowo- budowlane w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. Prace rozpoczęły się na początku listopada. Remont objął 4 sale, w których położono nowe gładzie, odmalowano ściany i zamontowano nowe oprawy oświetleniowe. Ponadto wycyklinowano oraz polakierowano podłogi. Ze środków […]

UCZENNICA ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE LAUREATKĄ KONKURSU PLASTYCZNEGO

19 grudnia 2012 roku w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu odbyło się rozstrzygnięcie dwóch konkursów – plastycznego „Barwy Łowickiej Ziemi” oraz literackiego „Ludowe rymy”. Konkursy miały na celu propagowanie kultury ludowej oraz pobudzenie aktywności twórczej mieszkańców ziemi łowickiej. Do konkursu plastycznego „Barwy Łowickiej Ziemi” zgłoszono 10 prac malarskich wykonanych przez uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych i […]

WIGILIJNY WIECZÓR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

Wigilia Szkolna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie to cudowna, sentymentalna uroczystość, która przerodziła się już właściwie w tradycję, zgodnie z którą jej organizacją zajmują się wychowawcy, wychowankowie internatu oraz Samorząd Uczniowski. Przygotowania rozpoczynają się już kilka tygodni wcześniej od pozyskania sponsorów na paczki przeznaczone dla dzieci z Zespołu […]

SPOTKANIE OPŁATKOWE W GOSTYNINIE

W piątkowe przedpołudnie 15 grudnia 2012 roku delegacja ZSCKR uczestniczyła w Spotkaniu Opłatkowym w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie. W drzwiach swojego domu witali nas mali przyjaciele i serdecznie zapraszali na część oficjalną. Otrzymaliśmy słodkie świąteczne pierniki. Spotkanie rozpoczęła pani Dyrektor Zofia Piotrowska witając wszystkich gości oraz swoich podopiecznych. Następnie głos zabrali aktorzy, którzy znajdowali […]

ZAJĘCIA W GOŚLUBIU

W dniu 11 grudnia 2012 roku uczniowie  klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik realizowali zajęcia praktyczne w Goślubiu – gdzie znajduje się gospodarstwo SK Walewice, w którym utrzymywane jest bydło mięsne rasy Limousine. Młodzież  miała okazję zapoznać się z żywieniem, rozrodem oraz warunkami utrzymania bydła mięsnego. Wycieczkę zawodową udało się połączyć z wyjazdem […]

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W STADNINIE KONI W WALEWICACH

W dniu 4 grudnia 2012 roku uczniowie klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik odbywali zajęcia praktyczne w Stadninie Koni w  Walewicach. Chłopcy rozpoznawali rasy  koni, maści i odmiany.  Zapoznali się z budową siodła i rzędu końskiego, pielęgnowaniem i żywieniem koni oraz organizacją dnia pracy w stajni. Uczniowie wykonywali podstawowe czynności z zakresu obsługi […]

SZKOLENIE – ORGANIZACJA RYNKU ROLNEGO I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W dniach 26-28 listopada 2012 roku uczniowie z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik uczestniczyli w szkoleniu – „Organizacja rynku rolnego i przedsiębiorczości” zorganizowanym przez MRiRW .  Pierwszego dnia pobytu w CDR  w Radomiu młodzież zapoznano z następującą tematyką: Stan i perspektywy rozwoju polskiego rolnictwa. Marketing produktów rolniczych –ważny element rozwoju gospodarki. Organizacja […]

PO RAZ KOLEJNY UDOWODNILI, ŻE SĄ DOBRZE PRZYGOTOWANI DO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM W GOSPODARSTWIE ROLNYM.

W tegorocznej edycji Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie dla uczniów klas o profilu rolniczym w szkołach ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego udział wzięło 395 osób z 15 szkół województwa łódzkiego, kształcących w zawodach rolniczych. Do eliminacji szkolnych w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie przystąpiło 50 uczniów, a do ścisłej trzydziestki w eliminacjach wojewódzkich zakwalifikowało się 6 […]

„MŁODA KREW” WCIĄŻ RATUJE ŻYCIE…

30 października 2012 roku Zarząd Rejonowy PCK w Łowiczu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu byli organizatorami X konferencji prozdrowotnej pod hasłem „Więcej zdrowia – więcej życia”. Jednym z punktów programu konferencji było podsumowanie konkursów i wręczenie podziękowań na ręce Dyrekcji Szkoły ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie i uczniów. Wśród  7 szkół  […]