XXVII edycja Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych

Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w XXVII edycji Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych.

Regulamin_ XXVII Przeglad

zał. nr 1 – karta zgłoszenia w XXVII Przeglądzie

zał. nr 2 – oświadczenie opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej.docx

zał. nr 3 – oświadczenie pełnoletniego uczestnika Przeglądu

zał. nr 4 – oświadczenie nauczyciela-opiekuna uczestnika Przeglądu