OBCHODY 105 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

Piątkowe przedpołudnie 10 listopada upłynęło w naszej szkole pod znakiem uroczystości upamiętniających 105 rocznicę odzyskania niepodległości. W tym roku program obchodów tego niezwykle ważnego dla każdego patrioty święta narodowego był wyjątkowo bogaty.

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i wspólnym odśpiewaniu hymnu w ramach akcji „Szkoła do hymnu” 2023 na scenie pojawił się zespół ludowy Dąbrowskie Pasiaki działający przy naszej placówce. Młodzi artyści w pięknych łowickich strojach ludowych zaprezentowali obecnym układ taneczny do dźwięków Poloneza oraz repertuar pięknych pieśni patriotycznych.

W kolejnej części uroczystości Dyrektor Stanisław Kosmowski przywitał młodzież, kadrę pedagogiczną i administracyjną szkoły oraz licznie przybyłych gości, w tym emerytowanych nauczycieli i pracowników oraz przedstawicieli władz samorządowych z wójtem Krzysztofem Skowrońskim na czele.

Okolicznościowe wystąpienie Dyrektora szkoły wprowadziło zebranych w stan głębokiej refleksji nad burzliwą historią naszej Ojczyzny, którą uwieńczył montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów. Piękne patriotyczne pieśni przeplatane ponadczasowymi wierszami największych polskich poetów stanowiły punkt kulminacyjny piątkowych uroczystości.

Podsumowaniem tego wyjątkowego dla naszej szkoły dnia był kolejny występ zespołu ludowego Dąbrowskie Pasiaki, którego członkowie tym razem zaprezentowali układ taneczno-muzyczny pod tytułem „Suita łowicka.

Program tegorocznych obchodów Święta Niepodległości w Zduńskiej Dąbrowie miał na celu podkreślenie nierozerwalnych więzi pomiędzy polskim patriotyzmem i miłością do Ojczyzny, a lokalną kulturą stanowiącą solidny fundament naszej tożsamości narodowej.

Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości młodzież, nauczyciele, pracownicy i zaproszeni goście udali się do stołówki szkolnej, gdzie mogli raczyć swoje podniebienia pyszną, gorącą grochówką.

Do zobaczenia za rok. Cześć i chwała Bohaterom!!!