12-16 września Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych

Kampania ma na celu uświadomienie potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony, co stanowi ważny cel edukacji zdrowotnej. Tematem przewodnim Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych jest przekazywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i zdrowie najbliższych.

Korzystając z pakietu materiałów edukacyjnych przygotowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz organizacje pozarządowe w naszej szkole zostało utworzone stoisko z informacjami dotyczącymi chorób zakaźnych oraz przeprowadzono lekcje na których wyświetlono film edukacyjny dotyczący profilaktyki chorób zakaźnych.