29. finał ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata

W dniach 16-18 września przypada 29. finał ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata. Tegoroczne hasło kampanii brzmi: „Wszystkie śmieci są nasze”. Data Sprzątania Świata została wyznaczona na koniec września, z uwagi na ogromny wzrost liczby odpadów w przestrzeni publicznej po okresie wakacyjnym.

Uczniowie naszej szkoły razem ze Szkołą Podstawową im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Nowych Zdunach we współpracy z Gminą Zduny czynnie uczestniczyli w tegorocznej akcji. Klasa IB Technikum Weterynaryjnego sprzątała teren szkoły i gospodarstwa szkolnego.

Mając na uwadze hasło tegorocznej kampanii że „Wszystkie śmieci są nasze”, zachęcamy do udziału w sprzątaniu naszej planety promując przesłanie aby nie śmiecić oraz segregować odpady.

12-16 września Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych

Kampania ma na celu uświadomienie potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony, co stanowi ważny cel edukacji zdrowotnej. Tematem przewodnim Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych jest przekazywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i zdrowie najbliższych.

Korzystając z pakietu materiałów edukacyjnych przygotowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz organizacje pozarządowe w naszej szkole zostało utworzone stoisko z informacjami dotyczącymi chorób zakaźnych oraz przeprowadzono lekcje na których wyświetlono film edukacyjny dotyczący profilaktyki chorób zakaźnych.