Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW

Uczniowie Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik uczestniczą dziś w Międzynarodowej Wystawie Rolniczej AGRO SHOW. Wystawa od lat postrzegana jest jako doskonałe miejsce prezentacji najnowszych i najnowocześniejszych maszyn i urządzeń rolniczych.

Agroshow to również kompleksowa wystawa, podczas której swoją aktualną ofertę pokazują producenci nawozów, nasion, środków ochrony roślin, firmy z sektora finansowego i innych branż związanych z rolnictwem. Dzięki temu uczniowie kształcący się w zawodzie związanym z rolnictwem mają możliwość zapoznania się z kompletną ofertą środków produkcji i usług dla rolnictwa. Mogą też spotkać się bezpośrednio z przedstawicielami wszystkich liczących się instytucji i agencji związanych z branżą rolniczą.

Na wystawie prezentuje się kilkaset firm z szeroko pojętej branży rolniczej. Wystawcami są krajowi producenci maszyn rolniczych, a także przedstawicielstwa wszystkich czołowych światowych marek maszynowych.