Projekt – kajaki mocno żywy w Dąbrowie

Korzystając ze współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły, działającym przy ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie i z wyjątkowo dobrej, jeszcze letniej pogody, młodzież szkolna uczestniczy w cyklicznych spływak kajakowych po rzece Bzurze, poznając walory przyrodnicze płynącej rzeki i okolicznych miejscowości (Urzecze-Strugienice-Maurzyce-Klewków). Aktywna forma wypoczynku i rekreacji jest też możliwością do integracji, szczególnie uczniów klas I-szych, którzy niedawno rozpoczęli naukę w szkole.