PODSUMOWANIE PIERWSZEGO TYGODNIA STAŻU ZAGRANICZNEGO W GRECJI

                                                                                                          

Ruszył nowy projekt o numerze:

2021-1-PL01-KA121-VET-000019834

projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Zakończyliśmy nabór uczestników na staż do nowego projektu o numerze 2021-1-PL01-KA121-VET-000019834 dla uczniów z Technikum kształcącego w zawodzie technik  architektury krajobrazu, technik rolnik i technik weterynarii.  Zaczynamy przygotowania do wyjazdu, który jest zaplanowany na 5 – 17.09.2022 r.

W dniu 6.09.2022 roku uczniowie oraz opiekunowie naszej Szkoły przyjechali na grecką Riwierę Olimpijską do urokliwego hotelu Golden Sun w Mesangali, gdzie będą zakwaterowani i do końca tygodnia (9.09.2022r.) będą wyruszać z niego na praktyki zawodowe, wizytację, spotkania do lokalnych przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych oraz szklarni.

W ramach projektu  o numerze: 2021-1-PL01-KA121-VET-000019834 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie wspólnie z greckim Partnerem Olympus Education Services Single Member P.C. (OES) zrealizują działania obejmujące zorganizowanie, przeprowadzenie i ewaluację mobilności ponadnarodowej dla 30 uczniów naszej Szkoły kształcących się na kierunkach technik weterynarii (14) i technik rolnik (4)  oraz technik architektury krajobrazu (12) w greckich stadninach konnych oraz w innych przedsiębiorstwach, szklarniach i gospodarstwach rolnych oraz plantacjach w  ramach organizowanych przez greckiego partnera wizyt studyjnych.

Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uczniów. Osiągnięcie tego celu będzie monitorowane, potwierdzone i udokumentowane przez instytucję przyjmującą wspartą w tym procesie opiekunami Szkoły i możliwe dzięki realizacji 60 godzin praktyk zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach oraz w ramach zajęć przygotowawczych. Program praktyk został przygotowany z uwzględnieniem nowych wytycznych ORE i był zgodny z kierunkami kształcenia, których dotyczy projekt tj. technik weterynarii, technik rolnik, technik architektury krajobrazu wynika z zidentyfikowanych potrzeb uczniów oraz pracodawców i pozwalał na osiągnięcie przydatnych kwalifikacji zawodowych lub wzmocnienie już posiadanych.

Pierwszy dzień poza zakwaterowaniem obejmował spotkanie informacyjne z przedstawicielami OES, omówienie warunków stażu, zapoznanie się z przedstawicielami instytucji przyjmującej i przedstawicielami firm, w których odbywać będą się praktyki. Przeprowadziliśmy instruktaż BHP, omówiliśmy zasady bezpieczeństwa podczas pracy z żywimy zwierzętami oraz z korzystania i obsługi sprzętu.

Kolejnego dnia uczniowie z architektury krajobrazu zobaczyli teren, na którym będzie zakładana rabata z doborem roślin, uczniowie z  technikum rolniczego zapoznali się z organizacją pracy w gospodarstwie rolnym, a uczniowie technikum weterynarii  poznali  organizację  zakładu leczniczego dla zwierząt. W pozostałych dniach młodzież z technikum weterynarii  rozpoczęła pracę w stadnie konnej  obejmującą pielęgnację koni, czyszczenie kopyt, czyszczeniu boksów, przygotowywaniu pasz oraz wyprowadzaniu koni. Uczniowie technikum rolniczego zaczęli pracę od wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, przygotowywanie pasz, czyszczenie pomieszczeń dla zwierząt gospodarczych.  W kolejnych dniach praktyki w stadninie, w gospodarstwach rolniczych są kontynuowane. Młodzież z technikum architektury krajobrazu   dodatkowo w ramach „czynu społecznego” pomagała w pracach z zielenią na terenie hotelu.

Uczniowie oprócz praktyki zawodowej w ramach projektu mogą poznać kulturę, historię grecką. W sobotę zobaczyli przepiękną i malowniczą Grecką wyspę Skiathos.

W następnych dniach będziemy publikować kolejne posty i relacjonować swój pobyt.