Obchody święta Konstytucji 3 Maja w Zduńskiej Dąbrowie

W czwartkowe przedpołudnie 28 kwietnia 2022 roku uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie uczestniczyli w akademii przygotowanej z okazji obchodów 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uroczystość jak co roku poprzedzona została wprowadzeniem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem wszystkich czterech zwrotek hymnu narodowego. Następnie uczniowie klas pierwszych zaprezentowali wszystkim zebranym przygotowany przez siebie montaż muzyczno-słowny wprowadzający publiczność w rzeczywistość polityczno-społeczną Polski okresu XVIII wieku. Patriotyczne wiersze, nastrojowe piosenki i historyczna narracja przeplatana wizerunkami postaciami z panteonu narodowych bohaterów w sposób niezwykle obrazowy przedstawiły meandry procesów oraz dokonań, których finałem było uchwalenie przez Polaków w roku 1791 pierwszej w Europie i drugiej na świecie ustawy zasadniczej.

Po zakończeniu części artystycznej uroczystości głos zabrał Dyrektor szkoły – Stanisław Kosmowski, który w kilku słowach podziękował młodym wykonawcom i Ich opiekunom oraz podsumował istotę narodowego święta Konstytucji 3 Maja w zestawieniu z sytuacją geopolityczną mającą obecnie miejsce za naszą wschodnią granicą.

Wyprowadzenie pocztu sztandarowego zakończyło czwartkową akademię.

W tym samym dniu o godz. 10:00 w Sali Tradycji Wojskowej Akademii Technicznej przy ul. gen. Kaliskiego 25 A rozpoczęła się impreza edukacyjno-patriotyczna “Wokół Konstytucji 3 Maja”.

Przedsięwzięcie miało formę quizu online, w którym wzięło udział jednocześnie 2000 uczestników w całej Polsce, zarówno obecnych w Sali, jak też będących w każdym innym miejscu w kraju poprzez połączenie za pomocą smartfon.

Naszą szkołę godnie reprezentowali uczniowie klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu pod opieką p. Marcina Wójcika – nauczyciela historii.