DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

W piątkowe popołudnie 11 października aula szkolna w Zduńskiej Dąbrowie zapełniała się uczniami, rodzicami, pracownikami i nauczycielami, którzy wspólnie świętowali Dzień Edukacji Narodowej. Część oficjalna uroczystości jak zawsze rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego oraz powitania gości przez dyrektora Stanisława Kosmowskiego. Tytułem wstępu młodzież klas drugich zaprezentowała zebranym biografie postaci zasłużonych dla szkoły i z nią związanych, takich jak: patronka Jadwiga Dziubińska, Leonilda i Kazimierz Wyszomirscy oraz Krystyna Idzikowska.

Następnie miała miejsce ceremonia przekazania sztandaru szkoły przez uczniów klas maturalnych swoim młodszym kolegom i koleżankom, którzy dokonując ślubowania zgodnie z obowiązującym protokołem stali się depozytariuszami wieloletniej tradycji łączącej wiele pokoleń absolwentów zduńskiej placówki oświatowej.

Wzniosła, pełna zadumy i patosu atmosfera wyczuwalna również była w kolejnej części uroczystości kiedy to najmłodsi, a przy tym najliczniejsi przedstawiciele szkolnej braci czyli uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie w obecności swoich rodziców oraz nauczycieli zobowiązując się do przestrzegania zasad etycznych zgodnych wartościami kultywowanymi w Zduńskiej Dąbrowie od dziesięcioleci.

Złożenie kwiatów pod tablicami pamiątkowymi umiejscowionymi na terenie placówki zakończyło protokolarny punkt przedsięwzięcia. Głos ponownie zabrał dyrektor Kosmowski, który w krótkim przemówieniu wskazał na istotę procesu edukacji w kształtowaniu życia społecznego naszego państwa i rolę jaką w nim odgrywają pracownicy oświaty. Rozdanie nagród dla pracowników i nauczycieli stanowiło ostatni element części oficjalnej uroczystości.

Na zakończenie uczniowie klas drugich i trzecich przedstawili widowni przezabawny, pełny humoru oraz życiowych gagów montaż słowno-muzyczny ukazujący wielobarwność procesu nauczania, który wcale nie musi być monotonny czy nudny.

ARCHITEKCI KRAJOBRAZU NA WYCIECZCE DYDAKTYCZNEJ W WARSZAWIE

2 października 2019 roku uczniowie klas I, II, III, IV Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu wraz z opiekunami wybrali się na wycieczką dydaktyczną do Warszawy. Młodzież podziwiała zabytkowe i współczesne założenia ogrodowe w stolicy.

Łazienki Królewskie – to letnia rezydencja króla Stanisława Augusta, którą tworzą klasycystyczne zabytki i historyczne ogrody. Młodzież spacerując po ogrodach ścieżkami oraz alejami wśrów drzew i kwiatów mogła podziwiać m.in.: Ogród Królewski, Ogród Romantyczny, Ogród Modernistyczny, a także Ogród Chiński.

Pod Pomnik Chopina, uczniowie szukali „grających” ławeczek, z których dochodziła muzyka Fryderyka Chopina. Uczniowie obserwując przyrodę, mogli pogłębiać znajomość oświeceniowych idei, odwiedzając takie perły europejskiej architektury, jak: Pałac na Wyspie, Starą Oranżerię, Pałac Myślewicki oraz Amfiteatr.  Kolejnym ogrodem zabytkowym, który został otwarty w tym roku był ogród przy Zamku Królewskim. To modernistyczny ogród z zagłębionym w ziemi trawnikiem (tzw. wgłębnikiem), granitowym tarasem fontann, systemem ścieżek, ozdobnymi wazami, kwietnikami, szpalerami strzyżonych krzewów i drzew oraz ukrytą w ziemi skomplikowaną infrastrukturą techniczną. Perełką ogrodów są tulipany nazwane „Sercem Warszawy”.

Kolejnym punktem wycieczki był dach Biblioteki Uniwersyteckiej, gdzie młodzież wraz z opiekunami mogła podziwiać jeden z największych i najpiękniejszych ogrodów dachowych w Europie. Z dachu wszyscy zwiedzający obserwowali panoramę miasta i widok na Wisłę oraz bogactwo roślin zestawionych według kolorystycznych dominant. Obszary ogrodu połączone są kładkami, ścieżkami, mostkami i pergolami, na których rosną winorośle, hortensje pnące i powojniki.

 

 

 

 

 

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE PROJEKT „ZAWODOWCY W ŁÓDZKIEM – STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH”

W dniu 2 października 2019 roku w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach cyklu 5 spotkań podsumowujących w/w projekt. Nasza szkoła była reprezentowana przez Annę Grzelak z klasy III TW, Marcela Kaczora z IV TAK oraz opiekunów stypendystów – p. Karola Panka i p. Joannę Balcerską. Ania miała okazję zaprezentować się przed publicznością i podsumować swój udział w projekcie. Prezentacja uczennicy wzbudziła zachwyt wśród pracowników biura projektu i przybyłych gości.

Jednocześnie podano do wiadomości informację, że w najbliższym czasie rusza II edycja projektu – Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS”. Udział w II edycji będą mogli wziąć uczniowie, którzy:

– w roku szkolnym 2019/2020 są uczniami szkół zawodowych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego

– nie pobierali w roku szkolnym 2018/2019 stypendium w ramach pierwszej edycji projektu

– są uczniami co najmniej II klasy

– uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,5 ze wszystkich przedmiotów zawodowych, obliczoną na podstawie świadectwa szkolnego ukończenia danej klasy w roku szkolnym 2018/2019

– nie pobierają innego stypendium za wyniki w nauce finansowanego lub współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej XI. Edukacja, Kwalifikację, Umiejętności.