OGŁOSZENIE WYBORCZE

Samorząd Uczniowski ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej ogłasza, iż w dniu 18 października 2019 r.
na terenie szkoły odbędą się wybory Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego.

Zgodnie ze Statutem Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego każdej ze szkół średnich znajdujących się na terenie powiatu łowickiego przysługują 2 mandaty Radnego w 16 osobowej Radzie.

W ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej powołana zostaje w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim szkolna komisja wyborcza w skład, której wchodzą: pan Łukasz Jankowski-nauczyciel, uczniowie: Anna Pietrzak, Daria Nawrocka, Martyna Gęsiarz, Dominik Szałkowski.

Szkolna komisja wyborcza przyjmować będzie, w terminie do godziny 1500 dnia 16 października 2019 roku zgłoszenia kandydatów na Radnych składane przez zespoły klasowe, koła zainteresowań lub zgłoszenia indywidualne (każdorazowo kandydat musi przedłożyć pisemną zgodę na kandydowanie wraz z oświadczeniem, iż nie jest zawieszony w prawach ucznia oraz listę poparcia zawierającą podpisy co najmniej 15 uczniów danej szkoły, co wynika z zapisów Uchwały RPŁ Nr XIV/101/2019 z dn. 25.09.19 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego).

Wszelką dokumentację niezbędną do zgłoszenia kandydatur na Radnego odebrać można będzie
w sekretariacie szkoły.