WARSZTATY W RAMACH PROJEKTU „ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO W SŁUŻBIE BIORÓŻNORODNOŚCI”

22 października w ramach projektu „Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności” odbyły się w szkole warsztaty pt. „Jakość wód gruntowych w obszarach użytkowanych rolniczo oraz zagrożeń związanych z zanieczyszczeniami wód gruntowych i ich migracji do cieków, rzek i zbiorników”. Udział naszej placówki w tym etapie projektu możliwy był dzięki wygranej uczniów klasy II TR/TAK (M. Gęsiarz, A. Cyganek, D. Gruźliński, K. Zarzycki, S. Legat, M. Witkowska) w konkursie pt. „Lokalny system monitoringu wód”. W warsztatach wzięło udział 25 uczniów naszej szkoły. Wysłuchaliśmy ciekawych wykładów na temat zanieczyszczeń wód w produkcji rolniczej, analizowaliśmy skład wody pobranej przez uczniów na obecność azotanów, a następnie udaliśmy się na teren gospodarstwa szkoły w celu odbycia zajęć terenowych. Zamontowaliśmy kilka piezometrów, które będą nam służyły do pobierania próbek wody, którą będziemy przez kolejne 10 miesięcy badać na obecność azotanów.

 

 

TRUDNA LEKCJA HISTORII W PAŃSTWOWYM MUZEUM AUSCHWITZ – BIRKENAU

„Kto nie pamięta historii skazany jest na jej ponowne przeżycie”

Mając na uwadze to znane memento George’a Santayany, młodzież z klasy 1 A TW z opiekunami 22 października 2019 roku udała się do Oświęcimia, celem zwiedzania muzeum Auschwitz-Birkenau i uczczenia pamięci ofiar II wojny światowej.

Była to niezwykła lekcja historii. Dzięki towarzyszącemu nam przewodnikowi mogliśmy pogłębić naszą wiedzę dotyczącą tego miejsca i ludzi, których tragiczne losy przypomina ziemia oświęcimska. Obóz stał się symbolem Holokaustu europejskich Żydów i nazistowskich zbrodni popełnionych na Polakach, Romach i innych narodowościach.

Przejście śladami cierpienia i śmierci ponad miliona trzystu tysięcy osób było nie tylko wstrząsającą lekcją, ale też ważnym osobistym doświadczeniem. Dokumenty zbrodni, wizerunki więźniów, miejsca, które zobaczyliśmy na zawsze pozostaną w naszej pamięci.