WARSZTATY W RAMACH PROJEKTU „ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO W SŁUŻBIE BIORÓŻNORODNOŚCI”

22 października w ramach projektu „Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności” odbyły się w szkole warsztaty pt. „Jakość wód gruntowych w obszarach użytkowanych rolniczo oraz zagrożeń związanych z zanieczyszczeniami wód gruntowych i ich migracji do cieków, rzek i zbiorników”. Udział naszej placówki w tym etapie projektu możliwy był dzięki wygranej uczniów klasy II TR/TAK (M. Gęsiarz, A. Cyganek, D. Gruźliński, K. Zarzycki, S. Legat, M. Witkowska) w konkursie pt. „Lokalny system monitoringu wód”. W warsztatach wzięło udział 25 uczniów naszej szkoły. Wysłuchaliśmy ciekawych wykładów na temat zanieczyszczeń wód w produkcji rolniczej, analizowaliśmy skład wody pobranej przez uczniów na obecność azotanów, a następnie udaliśmy się na teren gospodarstwa szkoły w celu odbycia zajęć terenowych. Zamontowaliśmy kilka piezometrów, które będą nam służyły do pobierania próbek wody, którą będziemy przez kolejne 10 miesięcy badać na obecność azotanów.