SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE PROJEKT „ZAWODOWCY W ŁÓDZKIEM – STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH”

W dniu 2 października 2019 roku w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach cyklu 5 spotkań podsumowujących w/w projekt. Nasza szkoła była reprezentowana przez Annę Grzelak z klasy III TW, Marcela Kaczora z IV TAK oraz opiekunów stypendystów – p. Karola Panka i p. Joannę Balcerską. Ania miała okazję zaprezentować się przed publicznością i podsumować swój udział w projekcie. Prezentacja uczennicy wzbudziła zachwyt wśród pracowników biura projektu i przybyłych gości.

Jednocześnie podano do wiadomości informację, że w najbliższym czasie rusza II edycja projektu – Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS”. Udział w II edycji będą mogli wziąć uczniowie, którzy:

– w roku szkolnym 2019/2020 są uczniami szkół zawodowych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego

– nie pobierali w roku szkolnym 2018/2019 stypendium w ramach pierwszej edycji projektu

– są uczniami co najmniej II klasy

– uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,5 ze wszystkich przedmiotów zawodowych, obliczoną na podstawie świadectwa szkolnego ukończenia danej klasy w roku szkolnym 2018/2019

– nie pobierają innego stypendium za wyniki w nauce finansowanego lub współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej XI. Edukacja, Kwalifikację, Umiejętności.