DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

W piątkowe popołudnie 11 października aula szkolna w Zduńskiej Dąbrowie zapełniała się uczniami, rodzicami, pracownikami i nauczycielami, którzy wspólnie świętowali Dzień Edukacji Narodowej. Część oficjalna uroczystości jak zawsze rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego oraz powitania gości przez dyrektora Stanisława Kosmowskiego. Tytułem wstępu młodzież klas drugich zaprezentowała zebranym biografie postaci zasłużonych dla szkoły i z nią związanych, takich jak: patronka Jadwiga Dziubińska, Leonilda i Kazimierz Wyszomirscy oraz Krystyna Idzikowska.

Następnie miała miejsce ceremonia przekazania sztandaru szkoły przez uczniów klas maturalnych swoim młodszym kolegom i koleżankom, którzy dokonując ślubowania zgodnie z obowiązującym protokołem stali się depozytariuszami wieloletniej tradycji łączącej wiele pokoleń absolwentów zduńskiej placówki oświatowej.

Wzniosła, pełna zadumy i patosu atmosfera wyczuwalna również była w kolejnej części uroczystości kiedy to najmłodsi, a przy tym najliczniejsi przedstawiciele szkolnej braci czyli uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie w obecności swoich rodziców oraz nauczycieli zobowiązując się do przestrzegania zasad etycznych zgodnych wartościami kultywowanymi w Zduńskiej Dąbrowie od dziesięcioleci.

Złożenie kwiatów pod tablicami pamiątkowymi umiejscowionymi na terenie placówki zakończyło protokolarny punkt przedsięwzięcia. Głos ponownie zabrał dyrektor Kosmowski, który w krótkim przemówieniu wskazał na istotę procesu edukacji w kształtowaniu życia społecznego naszego państwa i rolę jaką w nim odgrywają pracownicy oświaty. Rozdanie nagród dla pracowników i nauczycieli stanowiło ostatni element części oficjalnej uroczystości.

Na zakończenie uczniowie klas drugich i trzecich przedstawili widowni przezabawny, pełny humoru oraz życiowych gagów montaż słowno-muzyczny ukazujący wielobarwność procesu nauczania, który wcale nie musi być monotonny czy nudny.