DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Galowe stroje, podziękowania, życzenia – tak  wyglądał dzień 12 października 2016 roku, w którym cała społeczność Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie obchodziła Dzień Edukacji Narodowej, święto upamiętniające powstanie Komisji Edukacji Narodowej.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Państwowego. Następnie Dyrektor Szkoły – Pan Stanisław Kosmowski powitał zaproszonych gości, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, uczniów oraz złożył życzenia i serdeczne podziękowania za rok wspólnej, wytężonej pracy.

Po przemówieniu Dyrektora Szkoły, przedstawiciele klas pierwszych przystąpili do ślubowania, które na stałe już wpisało się w część obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Zduńskiej Dąbrowie.

Po zakończeniu ceremonii ślubowania złożone zostały kwiaty pod tablicami pamiątkowymi: Jadwigi Dziubińskiej, Leonildy i Kazimierza Wyszomirskich oraz Krystyny Idzikowskiej.

W dalszej części uroczystości głos zabrali przedstawiciele klas pierwszych, którzy wygłosił krótkie referaty przedstawiające biografie: patronki szkoły – Jadwigi Dziubińskiej oraz lokalnej bohaterki – Krystyny Idzikowskiej wzbogacone jakże wymownymi i wzruszającymi prezentacjami multimedialnymi.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej to także okazja do wyróżnienia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, którzy w minionym roku szkolnym odnieśli szczególne sukcesy, którzy nie szczędzili sił, by ich uczniowie rozwijali swoje umiejętności i zdolności, w szczególny sposób dbali o swój warsztat pracy i dzielili się wiedzą z innymi. Medalem Komisji Edukacji Narodowej doceniona została praca Pani Iwony Przytulskiej, nauczycielki produkcji roślinnej i jednocześnie kierowniczki internatu. Nagrody Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymały wicedyrektor Pani Zofia Rosa oraz nauczycielka geografii i produkcji roślinnej Pani Jolanta Bilska.

Po wręczeniu przez Dyrektora Szkoły – Pana Stanisława Kosmowskiego wyróżnień pracownikom szkoły uczniowie klas trzecich przedstawili montaż słowno-muzyczny, w którym nie brakowało szkolnego humoru, ale też wzruszających podziękowań i życzeń, a przepiękne kwiaty stanowiły dopełnienie wyrazów szacunku i uznania.

Uroczystość zakończyła się życzeniami przedstawiciela Rady Rodziców skierowanymi do nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły.

dsc_0057-kopiowanie

dsc_0059-kopiowanie

dsc_0066-kopiowanie

dsc_0077-kopiowanie

dsc_0081-kopiowanie

dsc_0093-kopiowanie

dsc_0101-kopiowanie

dsc_0123-kopiowanie

dsc_0126-kopiowanie

dsc_0133-kopiowanie