DOŻYNKI W PUŁTUSKU

W dniu 12 października 2014 roku delegacja z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie uczestniczyła w Dożynkach, odbywających się w Pułtusku. Tegoroczne wydarzenieː ,,Promocja projektów realizowanych w ramach podejścia Leader: współpraca szkół rolniczych i LGD – uroczystości dożynkowe wydarzeniem kulturalnym regionu”, zorganizowane zostało przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W trakcie spotkania można było podziwiać bogato zdobione wieńce dożynkowe oraz stoiska promocyjne szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, obsługiwane przez uczennice i uczniów w przepięknych strojach regionalnych. Oczywiście nieodzownym elementem tego typu atrakcji była także degustacja potraw pochodzących z rożnych regionów Polski. Uroczystość uświetniły również prezentacje Lokalnych Grup Działania, agencji rolniczych i programu „Poznaj Dobrą Żywność”.

Wydarzenie zakończyło się rozdaniem nagród przyznanych w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz w konkursie fotograficznym „LGD a obszary wiejskie”.

Jedno z wyróżnionych zdjęć, to zdjęcie wykonane przez Kamilę Perzyńską, uczennicę klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. Praca pt.: „Kajaki, woda, śpiew – to nas fascynuje” dotyczyła działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, z projektu: ,,Rowery i kajaki atrakcyjną formą spędzania czasu dla mieszkańców Zduńskiej Dąbrowy i obszaru LGD – ,,Gniazdo’’ – zakup rowerów i kajaków wraz z osprzętem.

DSC_0086 (Kopiowanie)DSC_0156 (Kopiowanie)DSC_0157 (Kopiowanie)DSC_0159 (Kopiowanie)DSC_0171 (Kopiowanie)DSC_0191 (Kopiowanie)DSC_0400 (Kopiowanie)DSC_0502 (Kopiowanie)DSC_0511 (Kopiowanie)DSC_0527 (Kopiowanie)