OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ I PATRONA SZKOŁY ORAZ ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zgodnie z tradycją naszej szkoły, spotyka się starsze i najmłodsze pokolenie nauczycieli i pracowników naszej szkoły. To spotkanie to szczególna okazja, by podziękować wszystkim, którzy troszczyli się i troszczą o to, by jak najlepiej wykształcić i wychować najmłodsze pokolenia, tych, których uczymy nie tylko wiedzy elementarnej, ale i życia…

Oświecać umysły, dać szeroki światopogląd,
rozbudzać poczucie piękna, prawdy, sprawiedliwości…
Jadwiga Dziubińska
Dyrektor szkoły p. Stanisław Kosmowski serdecznie powitał emerytowanych pracowników naszej szkoły, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i uczniów. W kolejnych słowach podziękował pracownikom szkoły za rok wspólnej, wytężonej pracy. Stwierdził, że zeszłoroczne sukcesy uczniów w konkursach i zawodach to zasługa właściwego zachęcenia, motywowania i ogromnego wysiłku włożonego w ich przygotowanie, by godnie reprezentowali naszą szkołę i czuli się dumni, że odnoszą sukcesy.

,,Gdy uczeń osiąga coś dzięki nauczycielowi, nauczyciel również czegoś się uczy”.

Pan dyrektor stwierdził, że wielu z pedagogów dąży do tego, by właśnie inspirować, zachęcać, motywować – albowiem współczesny nauczyciel to osoba, która jest nie tylko fachowcem w swojej dziedzinie, ale także sprawnym pedagogiem i psychologiem, wychowawcą nie tylko swoich uczniów, ale bardzo często osobą pomocną ich rodzicom. Pan dyrektor życzył wszystkim przede wszystkim wytrwałości, by znaczenie pracy, którą wykonują, stawało się coraz bardziej oczywiste dla wszystkich członków naszego społeczeństwa.

Pracownikom administracji i obsługi pan dyrektor podziękował za codzienny trud i troskę o ucznia podkreślając, że są także uczestnikami procesu wychowania w naszej szkole. Na zakończenie życzył wszystkim – sukcesów – nie tylko zawodowych, ale i osobistych, cierpliwości w pokonywaniu trudności codziennego życia szkolnego i wytrwałości w dążeniu do celu.

To spotkanie było także okazją do nagrodzenia tych, którzy w minionym roku odnieśli najbardziej spektakularne sukcesy, którzy nie szczędzili sił, by ich wychowankowie rozwijali swoje umiejętności i zdolności, w szczególny sposób dbali o swój warsztat pracy i dzielili się wiedzą z innymi.

To był też ważny dzień dla klas pierwszych, ponieważ uroczyście ślubowali być dobrymi uczniami szkoły.

Następnie uczniowie klas II i III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii przedstawili montaż słowno-muzyczny, w którym nie brakowało lirycznych podziękowań i życzeń. Nie zabrakło również przybliżenia sylwetki Jadwigi Dziubińskiej, która jest Patronem Szkoły.

DSC_0020 (Kopiowanie)DSC_0024 (Kopiowanie)DSC_0025 (Kopiowanie)

DSC_0031 (Kopiowanie)DSC_0035 (Kopiowanie)DSC_0071 (Kopiowanie)DSC_0073 (Kopiowanie)DSC_0077 (Kopiowanie)DSC_0093 (Kopiowanie)DSC_0097 (Kopiowanie)