I ETAP XXII WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY ROLNICZEJ ZA NAMI

21 października 2014 roku odbył się I etap XXII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej organizowany przez ŁODR w Bratoszewicach. Wzięło w nim udział 40 osób. Uczestnikami byliː uczniowie, studenci oraz rolnicy, którzy nie ukończyli 40 roku życia.

Z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowy do olimpiady przystąpiło 7 osób, z których 4 zakwalifikowały się do 10 najlepszych uczestników i będą reprezentować szkołę w etapie wojewódzkim. Są to uczniowie klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik – Adam Głowacki, Karol Wybraniec, Błażej Staniaszek oraz z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik – Paweł Kozłowski.

Etap wojewódzki odbędzie się 25 listopada 2014 roku w Bratoszewicach. Będzie brało w nim udział 30 osób, po 10 osób z trzech oddziałów – Bratoszewice, Piotrków Trybunalski, Kościerzyna. Uczestnicy napiszą test, po którym 10-ciu uczestników z najwyższymi wynikami przystąpi do części ustnej.

Uczniowie do olimpiady przygotowują się pod kierunkiem nauczyciela produkcji roślinnej – mgr inż. Jolanty Bilskiej.

DSC09821 (Kopiowanie)