KAMILA PERZYŃSKA LAUREATKĄ W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM „LGD A OBSZARY WIEJSKIE”

W dniu 4 października 2014 roku rozstrzygnięto konkurs fotograficzny „LGD a obszary wiejskie” zorganizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który kierowany był do uczniów szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem konkursu było: odkrywanie zainteresowań i uzdolnień uczniów szkół rolniczych, inspirowanie młodzieży do aktywnego zdobywania i wykorzystywania informacji dotyczących Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013), poszerzanie wiedzy na temat instrumentów wsparcia w ramach PROW 2007–2013, upowszechnianie wiedzy na temat rezultatów PROW 2007-2013, promowanie Lokalnych Grup Działania.
Wśród laureatów konkursu znalazła się Kamila Perzyńska, uczennica klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu. Jej zdjęcie pt. : „Kajaki, woda, śpiew – to nas fascynuje” przedstawia aktywne spędzanie czasu przez młodzież Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie.
Podziwianie przez uczniów malowniczych i różnorodnych brzegów rzeki umożliwia sprzęt zakupiony w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, z projektu : ,, Rowery i kajaki atrakcyjną formą spędzania czasu dla mieszkańców Zduńskiej Dąbrowy i obszaru LGD – ,,Gniazdo’’ – zakup rowerów i kajaków wraz z osprzętem.
Uwieńczeniem konkursu było uhonorowanie 12 laureatów hojnymi nagrodami podczas wydarzenia: DOŻYNKI 2014 „Promocja projektów realizowanych w ramach podejścia Leader: współpraca szkół rolniczych i LGD – uroczystości dożynkowe wydarzeniem kulturalnym regionu”, które odbyły się w Pułtusku, w dniu 12 października 2014 roku.

DSCF3927 (Kopiowanie)