ZUZANNA RYJAK I MATEUSZ FURMAN STYPENDYSTAMI PREZESA RADY MINISTRÓW

8 lutego 2023 roku w Auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego  w Łodzi odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej. Wśród 340 najzdolniejszych uczniów z województwa łódzkiego znalazło się dwoje naszych uczniów: Zuzanna Ryjak z klasy czwartej czteroletniego technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu oraz Matusz Furman z klasy czwartej pięcioletniego technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Przyznano także 37 stypendiów Ministra Edukacji Narodowej.

Dyplomy stypendystom wręczali łódzki Kurator Oświaty – Waldemar Flajszer oraz  wojewoda łódzki – Tobiasz Bocheński.

Stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych.