Projekt AGROBANK – wystawa starych gatunków i odmian zbóż

Od soboty 11 lutego 2023 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie można oglądać wystawę pt. “Stare gatunki i odmiany zbóż”. Ekspozycja odbywa się w ramach projektu AGROBANK.

Głównym celem wystawy jest prezentacja zapomnianych i niedocenianych gatunków i odmian roślin uprawnych oraz zwiększenie możliwości wykorzystania zasobów genowych roślin rolniczych. Wystawa prezentuje 52 odmiany pradawnych gatunków pszenicy, jęczmienia i owsa.

Organizatorem projektu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, a jego uczestnikami IHAR – PIB w Radzikowie, Fundacja Kaleckiego i Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe.

Konsumenci poszukują nowej funkcjonalnej żywności, w tym nowych, choć tak naprawdę starych roślin zbożowych, podyktowane jest to m.in. zmianami klimatycznymi oraz chorobami cywilizacyjnymi. W ostatnich latach stare  gatunki i odmiany zbóż przeżywają swój renesans ich znaczenie jest również istotne dla utrzymania właściwej bioróżnorodności w produkcji rolniczej.

Intensyfikacja produkcji roślinnej na świecie, jak również w Polsce doprowadziła do ograniczenia liczby gatunków i odmian oraz zawężenia ich puli genowej. W niekorzystnych warunkach klimatycznych dzięki przywracaniu różnorodności gatunkowej roślin uprawnych, możliwe jest ograniczenie nawożenia i stosowania środków ochrony roślin. Przywracanie bioróżnorodności w rolnictwie jest, wyrazem dbałości o środowisko naturalne i gwarantem bezpieczeństwa żywnościowego.

Zasoby genetyczne mają szczególne znaczenie dla produkcji rolniczej w warunkach postępujących zmian klimatycznych.

Autorzy wystawy podkreślają też, że na nasze pola z sukcesem wracają stare gatunki pszenicy, takie jak pszenica samopsza, płaskurka i orkisz.