CENTRALNA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO W GOLĄDKOWIE

5 września 2022 roku delegacja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie z panem Dyrektorem Stanisławem Kosmowskim na czele wzięła udział w centralnej inauguracji roku szkolnego 2022/2023 szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która miała miejsce w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie. Uczniowską brać naszej szkoły reprezentowali członkowie pocztu sztandarowego w dwóch zmianach występujących zarówno w strojach galowych jak i regionalnych. Wraz z przedstawicielami ponad pięćdziesięciu innych szkół rolniczych podległych MRiRW wzięli oni udział w uroczystej mszy świętej, która odbyła się w kościele parafialnym p.w. Świętej Trójcy w Winnicy, a następnie w oficjalnej części tego niezwykle ważnego w kalendarzu edukacyjnym przedsięwzięcia mającego miejsce już na terenie samej szkoły w Golądkowie. Zza kulisowych rozmów uczestników imprezy dało się wysnuć wniosek, iż największe wrażenie na nich zrobili uczniowie naszej szkoły oraz szkoły w Nowym Targu ubrani w regionalne stroje łowickie oraz góralskie. Tak to już jest, że wszędzie tam gdzie pojawią się łowickie dziewczęta i chłopaki jak parowe młyny, tam wyrazom zachwytu, uznania i szacunku dla właściwego pielęgnowania lokalnych tradycji nie ma końca.