MAMY 3 LAUREATÓW I FINALISTKĘ W ELIMINACJACH CENTRALNYCH XLV OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH!!!

Nasi uczniowie odnieśli olbrzymi sukces w finale XLV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, która odbyła się w dniach 27-28 maja 2022r. na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W zmaganiach olimpijskich na szczeblu Centralnym wzięło udział kilkuset uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Rywalizowali oni ze sobą w 11 blokach tematycznych.

4 uczniów naszej Szkoły, w tym dwie tegoroczne absolwentki Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii, startowało w 3 blokach tematycznych: produkcja zwierzęca, mechanizacja
rolnictwa i weterynaria.

Adam Foks zajął II miejsce w kraju w bloku mechanizacja rolnictwa, zdobył tytuł laureata, roczne stypendium oraz nagrodę pieniężną.

Jakub Antczak  zajął III miejsce w kraju w bloku produkcja zwierzęca, uzyskał tytuł laureata, roczne stypendium i nagrodę pieniężną.

Aleksandra Cieślińska uzyskała tytuł laureata w bloku weterynaria.

Tytuł finalisty wywalczyła Weronika Grobelska, również w bloku weterynaria. Jest on  gwarantem przyjęcia na wydział, zgodny z blokiem tematycznym olimpiady w którym startowała, na większość uczelni rolniczych w kraju.

Uczestnicy olimpiady na każdym z trzech etapów: szkolnym, okręgowym oraz centralnym, w wybranych blokach tematycznych, najpierw zmagają się z pytaniami testowymi, a później  z zadaniami praktycznymi.

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie od wielu lat nieprzerwanie biorą udział w tych zmaganiach, odnosząc  sukcesy . Tak samo było i w tym roku. Sukces uczniów to także sukces pracujących z nim nauczycieli.

Adam Foks przygotowywał się olimpiady pod kierunkiem p. Dyrektora Stanisława Kosmowskiego,

Jakub Antczak – p. Joanny Balcerskiej, Aleksandra Cieślińska i Weronika Grobelska – lek. wet. Tomasza Olczaka.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy i umiejętności , który odbywa się corocznie – od ponad 40 lat,  pod  patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest to  olimpiada  uwzględniana  w rankingu „Perspektyw”.

Olimpijczykom i ich opiekunom gratulujemy!