UCZNIOWIE ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE ZDOBYLI UPRAWNIENIA INSRUKTORA HIPOTRAPII

21 uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii  ukończyło w maju  kurs z zakresu rekreacji ruchowej – hipoterapia.  Kurs został zrealizowany w ramach projektu  Nauczanie Rolnicze XXI wieku – młodzi na start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Kurs obejmował  50 godzin  zajęć teoretycznych i  60 godzin praktycznych.  Tematyka kursu dotyczyła zagadnień z zakresu: rehabilitacji medycznej  i jej składowych, sposobów prowadzenia jazdy konnej dla osób niepełnosprawnych, koń w hipoterapii, charakter fizjoterapii i kinezyterapii.

 Kurs zakończył się egzaminem i wydaniem uczestnikom projektu zaświadczenia “Instruktora hipoterapii”.

 Zdobyte uprawnienia przygotowały naszych uczniów do prowadzenia zajęć w zawodzie hipoterapeuty i  zwiększyły ich szansy  rynku pracy.