LEKCJA ŻYWEJ HISTORII – „KURS PRZETRWANIA POD CHOCIMIEM”

16 grudnia uczniowie klasy II TR/TAK(5) wzięli udział w 3 – godzinnych zajęciach online „Kurs przetrwania pod Chocimiem”.

Warsztaty są częścią projektu edukacyjnego poświęconego osobie hetmana Stanisława Żółkiewskiego i jego czasom. W 2020 roku przypada 400 rocznica jego śmierci. Organizatorem zajęć było stowarzyszenie Pospolite Ruszenie Szlachty Ziemi Krakowskiej.

Zajęcia poświęcone były bitwie pod Chocimiem (okrągła 400 rocznica tuż tuż) i Rzeczpospolitej Obojga Narodów na początku XVII wieku. Dzięki współfinansowaniu ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej, przedstawiciele stowarzyszenia wydali także edukacyjną grę planszową “Chocim. Potęga husarii”, której 5 egzemplarzy otrzymaliśmy bezpłatnie za udział w zajęciach.

Ponadto nasi nauczyciele historii wezmą udział w warsztatach metodycznych poświęconych wykorzystaniu gier w edukacji.