TROPEM WILCZYM – BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Bieg z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” pod znamiennym hasłem: „Tropem wilczym” odbył się w gminie Zduny po raz drugi. Tym razem całość przedsięwzięcia zlokalizowana została na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, która wraz ze szkołami podstawowymi z Bąkowa Górnego i Nowych Zdun była współorganizatorem tegorocznego biegu odbywającego się w odróżnieniu do pierwszej edycji na dwóch dystansach: 1963 m i 4 km. Głównym inicjatorem tej podniosłej imprezy patriotycznej, nad którą patronat honorowy objął Wójt Gminy Zduny – pan Krzysztof Skowroński, jest nauczyciel historii i wychowania fizycznego – pan Marcin Wójcik, a jej głównym organizatorem Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Zduny.

W tym roku uczestników zduńskiego biegu tropem wilczym odwiedzili wyjątkowi goście: Marszałek Województwa Łódzkiego – pan Grzegorz Schreiber i Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego – pan Waldemar Wojciechowski. Część oficjalna uroczystości rozpoczęła się od przywitania gości i odśpiewania hymnu państwowego. Kilka słów do licznie zgromadzonych mieszkańców gminy skierował Marszałek Schreiber, by następnie wraz z Wójtem Krzysztofem Skowrońskim i Przewodniczącym Rady Gminy Zduny – Wiesławem Dałkiem złożyć kwiaty pod kamieniem upamiętniającym Krystynę Idzikowską.

Po zakończeniu części oficjalnej, krótką rozgrzewkę dla uczestników biegu przeprowadziła nauczycielka wychowania fizycznego ze szkoły w Zduńskiej Dąbrowie – pani I. Masłowska, a kilkanaście minut po godzinie 11.00 znak do startu pierwszego biegu na dystansie 1963 m dał pan Marszałek Grzegorz Schreiber. Drugi bieg na dystansie 4 km rozpoczął się tuż przed godziną 12.00.

Po dotarciu wszystkich startujący, których było około 270, na linię mety około godziny 13.00 ogłoszone zostały wyniki w poszczególnych kategoriach:

W biegu honorowym na dystansie 1963 m:

  • pierwsze miejsce w kategorii „mężczyzna” zajął – Jakub Wódka;
  • pierwsze miejsce w kategorii „kobieta” zajęła – Natalia Workowska;
  • w kategorii „najstarszy uczestnik biegu” wyróżnienie otrzymała pani Bożena Jędrachowicz;
  • w kategorii „najmłodszy uczestnik biegu, który na własnych nogach dotarł do linii mety” wyróżnienie otrzymał Ignacy Gasik;
  • w kategorii „rodzic z dzieckiem w wózku” wyróżnienie otrzymali – pan Marcin Guzek wraz z córką Alicją;
  • w kategorii „najmłodszy uczestnik biegu” wyróżnienie otrzymał 3, 5 miesięczny Ignacy Kosman.

W biegu na dystansie 4 km:

  • pierwsze miejsce w kategorii „mężczyzna” zajął – Miłosz Staniaszek;
  • pierwsze miejsce w kategorii „kobieta” zajęła – Katarzyna Skwarnecka;

Wszyscy zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali z rąk pana Wójta i pana Przewodniczącego Rady Gminy Zduny puchary oraz nagrody rzeczowe.

Warto również wspomnieć iż nad bezpiecznym i płynnym przebiegiem imprezy czuwali strażacy z OSP: Bąków Górny, Bąków Dolny, Wiskienica Dolna, Złaków Kościelny, Zduny oraz uczniowie z Zespołu Szkół w Zduńskiej Dąbrowie. Asystę konną zapewnili członkowie stowarzyszenia KARINO w Otolicach oraz instruktorka jazdy konnej ze zduńskiej placówki edukacyjnej wraz z jedną z uczennic. O odpowiednią oprawę kulinarno-historyczną zadbali działacze Stowarzyszenia Miłośników Starej Motoryzacji i Maszyn Rolniczych Retro Łowiczanka z siedzibą w Bąkowie Górnym, którzy uczestnikom biegu i gościom serwowali grochówkę rozlewaną ze starej polowej kuchni wojskowej. Z kolei członkowie grupy rekonstrukcyjnej Stowarzyszenia Historycznego im.10 Pułku Piechoty sprawowali asystę honorową przy kamieniu upamiętniającym Krystynę Idzikowską.

Tuż po godzinie 13.00, po krótkim przemówieniu oraz podziękowaniach złożonych na ręce organizatorów i uczestników biegu pan Wójt Krzysztof Skowroński zakończył tegoroczną edycję biegu pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – tropem wilczym w gminie Zduny.

Cześć i chwała bohaterom! Do zobaczenia za rok.