INFORMACJA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W OKRESIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

W okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, uczniowie są zobowiązani do odczytywania wiadomości przekazywanych im przez wychowawców i nauczycieli za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Korzystamy ze strony internetowej librus synergia, a nie z aplikacji w telefonie, która w tym zakresie posiada znaczne ograniczenia.

Z pozdrowieniami i życzeniami zdrowia
Administrator dziennika elektronicznego