MAMY 4 FINALISTÓW XLIII ELIMINACJI CENTRALNYCH OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH

W dniach 7-8 czerwca w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej, odbyły się Eliminacje Centralne XLIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Organizatorem tegorocznej edycji olimpiady był Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie. 

W zmaganiach olimpijskich na szczeblu Centralnym wzięło udział ponad 200 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Uczniowie rywalizowali ze sobą w 11 blokach tematycznych. 

4 uczniów naszej Szkoły – tegorocznych absolwentów Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, startowało w 3 blokach tematycznych: produkcja roślinna, mechanizacja rolnictwa i agrobiznes.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy i umiejętności , który odbywa się corocznie – od ponad 40 lat,  pod  patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest to  olimpiada  uwzględniana  w rankingu „Perspektyw”.

Organizatorem  jest Komitet Główny przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. 

Uczestnicy olimpiady na każdym z trzech etapów: szkolnym, okręgowym oraz centralnym, w wybranych blokach tematycznych, najpierw zmagają się z 60 pytaniami testowymi, a później  z trzema zadaniami praktycznymi.

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie od wielu lat nieprzerwanie biorą udział w tych zmaganiach, odnosząc  sukcesy . Tak samo było i w tym roku.

Tytuły finalistów zdobyli: 

Daniel Staniaszek – w bloku produkcja roślinna, Kacper Baran w bloku mechanizacja rolnictwa oraz Szczepan Kacprzak i Radosław Rudnicki – w bloku agrobiznes. 

Tytuł finalisty jest  gwarantem przyjęcia na wydział, zgodny z blokiem tematycznym olimpiady w którym startowali, na większość uczelni rolniczych w kraju. 

Sukces ucznia to także sukces pracujących z nim nauczycieli. 

Kacper Baran – przygotowywał się olimpiady pod kierunkiem p. Dyrektora Stanisława Kosmowskiego, 

Szczepan Kacprzak i Radosław Rudnicki – p. Dyrektor Zofii Rosy, 

Daniel Staniaszek – p. profesor Iwony Przytulskiej.

Olimpijczykom i ich opiekunom gratulujemy!