UCZNIOWIE ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE WRÓCILI Z ZAGRANICZNEGO STAŻU ZAWODOWEGO

18 uczniów naszej szkoły wróciło ze stażu zawodowego, który odbył się dniach od 27 maja do 7 czerwca 2019 roku. Staż odbył się w ramach projektu „Alternatywne formy i kierunki użytkowania zwierząt, szansą na zwiększenie dochodów z produkcji rolniczej i poprawy samozatrudnienia absolwentów naszej szkoły”, który realizowany jest w Zduńskiej Dąbrowie od września 2017 roku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Rok temu do Nienburga wyjechała grupa uczniów z technikum rolniczego. W tym roku przyszła kolej na uczniów kształcących się w zawodzie technik weterynarii. Do ośrodka DEULA w Nienburgu wyjechało 10 tegorocznych absolwentów i 8 uczniów Zespołu Szkół. Staż w którym wzięli udział uczniowie ma na celu zwiększenie ich szans na samozatrudnienie, poprzez wprowadzenie alternatywnych kierunków i form użytkowania zwierząt oraz tworzenie gospodarstw ekologicznych. W trakcie dwutygodniowego stażu młodzież miała okazję zapoznać się z nowoczesnymi metodami wykorzystywanymi w rozrodzie zwierząt, pielęgnacją i hodowlą zwierząt gospodarskich i towarzyszących, technologią wytwarzania produktów ekologicznych zgodnie ze standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej, a także ochroną środowiska związaną z produkcją zwierzęcą. W wolnym czasie młodzież zapoznawała się z kulturą i obyczajami panującymi w Niemczech. Stażyści w czasie wolnym od zajęć mieli okazję zwiedzić miasta Bremen i Bremenhawen oraz spędzili cały dzień w parku rozrywki w Soltau.
Staż zawodowy odbył się w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, którego celem jest zwiększenie mobilności edukacyjnej uczniów oraz nabycie dodatkowych kompetencji zawodowych. Wyjazd na staż poprzedziły zajęcia, które obejmowały przygotowanie: językowe, kulturowe, merytoryczne i pedagogiczne. Udział w projekcie i stażu jest całkowicie bezpłatny. Wszystkie koszty projektu związane z uczestnictwem w zajęciach przygotowawczych, podróżą, zakwaterowaniem, wyżywieniem i przejazdami lokalnymi w trakcie odbywania stażu są w pełni finansowane przez Unię Europejską.