KOLEJNE SPOTKANIE Z PRACODAWCAMI REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU „NAUCZANIE ROLNICZE XXI WIEKU – ABSOLWENT NA RYNKU PRACY” JUŻ ZA NAMI

Tym razem zaproszenie nasze przyjęli z branży rolniczej p. Waldemar Wojciechowski prowadzący gospodarstwo ukierunkowane na produkcję trzody chlewnej, p. Henryk Anyszka zajmujący się hodowlą drobiu, p. Zbigniew Zawiślak, współwłaściciel firmy Danzap sprzedającej maszyny rolnicze, p. Wojciech Bury, założyciel i właściciel firmy „Bury” produkującej maszyny rolnicze oraz p. Rafał Marcinkowski, przedstawiciel grupy IHAR- firmy hodowlano-nasiennej w Strzelcach. Branżę związaną z architekturą krajobrazu reprezentowali p. Agnieszka Chmielewska i p. Tomasz Wójcik z Zespołu Pałacowo-ogrodowego w Nieborowie i p. Roman Sierszak właściciel błękitnego gospodarstwa szkółkarskiego i firmy „W Domu i w Ogrodzie”.

Prelegenci w swoich wystąpieniach z pasją przekazywali swoją wiedzę oraz dzielili się doświadczeniem. Uczniowie otrzymali informację na temat rekrutacji i specyfiki pracy
w poszczególnych zawodach. Spotkanie było dla uczniów bardzo ciekawe i inspirujące do przemyśleń na temat przyszłych decyzji związanych z rozwojem zawodowym.

Pracodawcy potwierdzali potrzebę kształcenia w kierunkach oferowanych przez szkołę oraz chęć przyjęcia na staże wakacyjne, a nawet chęć zatrudnienia.

Cieszymy się z podjętej współpracy i mamy nadzieję, że przyniesie korzyści zarówno pracodawcom jak i naszym uczniom, pozwalając na lepsze poznanie środowiska pracy i przygotowanie się do podjęcia zatrudnienia po ukończeniu szkoły.