FINAŁ KONKURSU „INDEKS DLA ROLNIKA”

19 marca 2015 roku w Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym w Bydgoszczy odbył się finał Konkursu „Indeks dla Rolnika”. Uczestniczyło w nim dwadzieścia jeden osób ze szkół rolniczych. Uczniowie mieli przedstawić prezentację na temat – „Technologia uprawy kukurydzy, wykorzystanie paszowe i przemysłowe”.

Z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie do finału krajowego zakwalifikowały się trzy osoby, które zajęły następujące miejsca:
IV – Adam Głowacki, uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik
V – Kamil Kucharski, uczeń klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik
VII – Karol Wybraniec, uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik

Do konkursu uczniowie przygotowywali się pod kierunkiem mgr inż. Jolanty Bilskiej.

20150319_132517 (Kopiowanie)20150319_133856 (Kopiowanie)