V REGIONALNY PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH

W dniu 04 marca 2015 roku w Godzianowie odbył się V Regionalny Przegląd Pieśni Patriotycznej. W przeglądzie tym wzięło udział czterdziestu wykonawców z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Z naszej szkoły udział w przeglądzie wzięły dwie uczennice: Ewelina Popławska i Klaudia Kulińska z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii. Po przesłuchaniu wszystkich uczestników wyłoniono trzynastu finalistów. W grupie tej znalazła się jedna z naszych uczennic Ewelina Popławska, która wykonała następujące utwory: „Modlitwa” i „Powrócisz tu”.

Finał odbył się 8 marca w sali GOK w Godzianowie, na który przybyło wielu zaproszonych gości. Ewelina Popławska została wyróżniona i nagrodzona wielkimi brawami przez publiczność, a od organizatorów przeglądu otrzymała nagrodę. Wśród zaproszonych gości był Komendant Głównego Związku Strzeleckiego „Strzelec”, Marcin Waszczuk, który wyróżnił spośród finalistów trzech wykonawców, między innymi Ewelinę Popławską za pielęgnowanie polskich pieśni patriotycznych, za ogromne serce i wzniosłą postawę, a także za Esprit de Corps – ducha bojowego, włożonego w wykonanie pieśni. Występ Eweliny cieszył się ogromnym uznaniem, otrzymała wiele ciepłych i życzliwych słów.

20150304_135649 (Kopiowanie)godzianowfestiwal-5.jpg.620x0_q85_crop (Kopiowanie)godzianowfestiwal-11 (Kopiowanie)received_743044392460969 (Kopiowanie)