SZKOLENIE „STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN Z UWZGLĘDNIENIEM ZASAD INTEGROWANEJ OCHRONY – ZASIĘG WOJEWÓDZKI”

W dniach 12 – 13 listopada 2014 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, „SAM-ROL” sp. z o. o. zorganizowały szkolenie „Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony – zasięg wojewódzki”. W szkoleniu wzięli udział pełnoletni uczniowie Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik. Uczniowie zdobyli uprawnienia, dzięki którym będą mogli wykonywać zabiegi ochrony roślin we własnych gospodarstwach lub gospodarstwach rodziców.

P1080723 (Kopiowanie)P1080725 (Kopiowanie)P1080727 (Kopiowanie)P1080732 (Kopiowanie)P1080733 (Kopiowanie)P1080736 (Kopiowanie)