„ZREFORMUJ GOSPODARSTWO I ZGARNIJ INDEKS”

Polska Fundacja im. Roberta Schumana wspólnie ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przy wsparciu Fundacji Konrada Adenauera od wielu lat organizują Konkurs Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca? Adresatami projektu jest młodzież klas maturalnych i przedmaturalnych szkół ponadgimnazjalnych zajmujących się kształceniem w sferze agrobiznesu w krajach Unii Europejskiej. Konkurs ma więc rangę międzynarodową! Nagrodami dla laureatów są indeksy 9-ciu wyższych szkół rolniczych, m. in. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Laureat Konkursu ma prawo do studiowania na dowolnie wybranej uczelni rolniczej, na wybranym przez siebie kierunku studiów.

Tegoroczna już XVIII edycja konkursu Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca? została zainaugurowana 20 listopada 2014r. w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, podczas konferencji Młodzież – Rolnictwo – Unia Europejska pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczniów szkół rolniczych. Około 200 gości z całej Polski przywitał w imieniu naukowców z SGGW Prorektor profesor Jan Niemiec oraz Maciej Piskorski z Banku BGŻ i Anna Radwan z Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Podczas konferencji zostały przedstawione dwie prelekcje o bardzo aktualnym zakresie: „Perspektywy rozwoju agroturystyki w Polsce” oraz „Kierunki rozwoju agroturystyki”. Wśród przybyłych na konferencję byli także uczniowie naszej szkoły: Adam Głowacki z klasy III Technikum Rolniczego oraz Paweł Kozłowski i Robert Siekiera z klasy II Technikum Rolniczego wraz z wicedyrektor Panią Zofią Rosą.

Aktualne zasady oraz regulamin Konkursu zaprezentowała dr inż. Anna Grontkowska z SGGW. Zadaniem jego uczestników jest opracowanie szczegółowego projektu reformy dowolnego, rzeczywiście istniejącego gospodarstwa rolnego. Prace zawierające szczegółową analizę obecnego stanu gospodarstwa, projekt zmian i analizę ekonomiczną pomysłu. Najlepsze projekty nadesłane przez uczniów z całej Polski zostają zakwalifikowane do drugiego etapu – ścisłego finału, w którym bierze udział około 15 uczniów. Ich zadaniem jest obrona własnej koncepcji zmodernizowania gospodarstwa rodzinnego przed kilkuosobową Komisją Egzaminacyjną składającą się z naukowców wyższych uczelni. Zadanie to niełatwe, pytania bywają trudne i szczegółowe, wymagające od uczniów orientacji w problematyce rolniczej nie tylko w Polsce ale i w innych krajach świata! O swoich doświadczeniach na temat pisania pracy oraz tym jak przygotować pracę konkursową, aby wygrać indeks wybranej uczelni, opowiadali też laureaci ubiegłorocznej edycji konkursu.

Zdając sobie sprawę, że kluczowe jest wykształcenie u młodych mieszkańców wsi umiejętności strategicznego i planowego spoglądania na rozwój ich gospodarstw, w poprzednich latach uczniowie naszej szkoły kilkakrotnie już brali udział w Konkursie Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?, zdobywając tytuł finalisty lub laureata.

Dziękujemy Pani Elżbiecie Wojtynie i uczennicy Ewie Pietrzak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP w Łowiczu za wspólnie spędzoną podróż do Warszawy. Życzymy uczniom i nauczycielom powodzenia w konkursowych zmaganiach.
Zofia Rosa

CAM00133 (Kopiowanie)CAM00105 (Kopiowanie)CAM00107 (Kopiowanie)CAM00117 (Kopiowanie)