UCZNIOWIE ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE FINALISTAMI XXII WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY ROLNICZEJ

25 listopada 2014 roku odbył się II etap Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej. Uczestniczyło w nim 30 osób. Byli to rolnicy, uczniowie i studenci z trzech oddziałach: Bratoszewice, Piotrków Trybunalski i Kościerzyna, którzy w I etapie osiągnęli najlepsze wyniki.

Czterech uczniów z Technikum Rolniczego z ZSCKR ze Zduńskiej Dąbrowy przystąpiło do II etapu, który składał się z testu i części ustnej. Po teście dziesięć osób z najlepszymi wynikami przystąpiło do części ustnej. Uczniowie ze Zduńskiej Dąbrowy znaleźli się w dziesiątce najlepszych finalistów województwa łódzkiego. Po części ustnej zajęli kolejno: V miejsce – Karol Wybraniec z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, VI miejsce – Paweł Kozłowski z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik , VII miejsce – Błażej Staniaszek z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik oraz VIII miejsce – Adam Głowacki z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.

Wszyscy nasi uczniowie po części pisemnej i ustnej zdobyli tę samą ilość punktów, a o miejscach zadecydował czas oddania testu po części pisemnej.

Karol Wybraniec, który jako pierwszy z naszych finalistów ukończył test, otrzymał cyfrowy aparat fotograficzny.

Uczniowie do olimpiady przygotowali się pod kierunkiem nauczyciela produkcji roślinnej – mgr inż. Jolanty Bilskiej.

20141125_124933 (Kopiowanie)20141125_133245 (Kopiowanie)20141125_133353 (Kopiowanie)20141125_133943 (Kopiowanie)