SZKOLENIE ”PIELĘGNACJA I OCHRONA UPRAW LEŚNYCH”

W dniach 17 – 18 listopada 2014 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, odbyło się szkolenie z zakresu „Pielęgnacji i ochrony upraw leśnych” współorganizowane przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego. W szkoleniu wzięli udział uczniowie Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu. Podczas zajęć zapoznali się między innymi z zagadnieniami dotyczącymi: podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych upraw leśnych, młodnika pochodzącego z sadzenia oraz lasu założonego z wykorzystaniem naturalnych rodzimych gatunków lasotwórczych (samosiewy), zakładania drzewostanów czy zasad BHP obowiązujących podczas wykonywania prac leśnych. Podczas praktycznych warsztatów, w drugim dniu zajęć, odbywających się w lasach Leśnictwa Bielawy uczestnicy szkolenia utrwalili zdobytą na zajęciach teoretycznych wiedzę, oceniali i porównywali uprawy leśne.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA