DOŻYNKI W PUŁTUSKU

W dniu 12 października 2014 roku delegacja z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie uczestniczyła w Dożynkach, odbywających się w Pułtusku. Tegoroczne wydarzenieː ,,Promocja projektów realizowanych w ramach podejścia Leader: współpraca szkół rolniczych i LGD – uroczystości dożynkowe wydarzeniem kulturalnym regionu”, zorganizowane zostało przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W trakcie spotkania można było podziwiać bogato zdobione wieńce dożynkowe oraz stoiska promocyjne szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, obsługiwane przez uczennice i uczniów w przepięknych strojach regionalnych. Oczywiście nieodzownym elementem tego typu atrakcji była także degustacja potraw pochodzących z rożnych regionów Polski. Uroczystość uświetniły również prezentacje Lokalnych Grup Działania, agencji rolniczych i programu „Poznaj Dobrą Żywność”.

Wydarzenie zakończyło się rozdaniem nagród przyznanych w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz w konkursie fotograficznym „LGD a obszary wiejskie”.

Jedno z wyróżnionych zdjęć, to zdjęcie wykonane przez Kamilę Perzyńską, uczennicę klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. Praca pt.: „Kajaki, woda, śpiew – to nas fascynuje” dotyczyła działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, z projektu: ,,Rowery i kajaki atrakcyjną formą spędzania czasu dla mieszkańców Zduńskiej Dąbrowy i obszaru LGD – ,,Gniazdo’’ – zakup rowerów i kajaków wraz z osprzętem.

DSC_0086 (Kopiowanie)DSC_0156 (Kopiowanie)DSC_0157 (Kopiowanie)DSC_0159 (Kopiowanie)DSC_0171 (Kopiowanie)DSC_0191 (Kopiowanie)DSC_0400 (Kopiowanie)DSC_0502 (Kopiowanie)DSC_0511 (Kopiowanie)DSC_0527 (Kopiowanie)

KAMILA PERZYŃSKA LAUREATKĄ W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM „LGD A OBSZARY WIEJSKIE”

W dniu 4 października 2014 roku rozstrzygnięto konkurs fotograficzny „LGD a obszary wiejskie” zorganizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który kierowany był do uczniów szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem konkursu było: odkrywanie zainteresowań i uzdolnień uczniów szkół rolniczych, inspirowanie młodzieży do aktywnego zdobywania i wykorzystywania informacji dotyczących Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013), poszerzanie wiedzy na temat instrumentów wsparcia w ramach PROW 2007–2013, upowszechnianie wiedzy na temat rezultatów PROW 2007-2013, promowanie Lokalnych Grup Działania.
Wśród laureatów konkursu znalazła się Kamila Perzyńska, uczennica klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu. Jej zdjęcie pt. : „Kajaki, woda, śpiew – to nas fascynuje” przedstawia aktywne spędzanie czasu przez młodzież Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie.
Podziwianie przez uczniów malowniczych i różnorodnych brzegów rzeki umożliwia sprzęt zakupiony w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, z projektu : ,, Rowery i kajaki atrakcyjną formą spędzania czasu dla mieszkańców Zduńskiej Dąbrowy i obszaru LGD – ,,Gniazdo’’ – zakup rowerów i kajaków wraz z osprzętem.
Uwieńczeniem konkursu było uhonorowanie 12 laureatów hojnymi nagrodami podczas wydarzenia: DOŻYNKI 2014 „Promocja projektów realizowanych w ramach podejścia Leader: współpraca szkół rolniczych i LGD – uroczystości dożynkowe wydarzeniem kulturalnym regionu”, które odbyły się w Pułtusku, w dniu 12 października 2014 roku.

DSCF3927 (Kopiowanie)

OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ I PATRONA SZKOŁY ORAZ ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zgodnie z tradycją naszej szkoły, spotyka się starsze i najmłodsze pokolenie nauczycieli i pracowników naszej szkoły. To spotkanie to szczególna okazja, by podziękować wszystkim, którzy troszczyli się i troszczą o to, by jak najlepiej wykształcić i wychować najmłodsze pokolenia, tych, których uczymy nie tylko wiedzy elementarnej, ale i życia…

Oświecać umysły, dać szeroki światopogląd,
rozbudzać poczucie piękna, prawdy, sprawiedliwości…
Jadwiga Dziubińska
Dyrektor szkoły p. Stanisław Kosmowski serdecznie powitał emerytowanych pracowników naszej szkoły, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i uczniów. W kolejnych słowach podziękował pracownikom szkoły za rok wspólnej, wytężonej pracy. Stwierdził, że zeszłoroczne sukcesy uczniów w konkursach i zawodach to zasługa właściwego zachęcenia, motywowania i ogromnego wysiłku włożonego w ich przygotowanie, by godnie reprezentowali naszą szkołę i czuli się dumni, że odnoszą sukcesy.

,,Gdy uczeń osiąga coś dzięki nauczycielowi, nauczyciel również czegoś się uczy”.

Pan dyrektor stwierdził, że wielu z pedagogów dąży do tego, by właśnie inspirować, zachęcać, motywować – albowiem współczesny nauczyciel to osoba, która jest nie tylko fachowcem w swojej dziedzinie, ale także sprawnym pedagogiem i psychologiem, wychowawcą nie tylko swoich uczniów, ale bardzo często osobą pomocną ich rodzicom. Pan dyrektor życzył wszystkim przede wszystkim wytrwałości, by znaczenie pracy, którą wykonują, stawało się coraz bardziej oczywiste dla wszystkich członków naszego społeczeństwa.

Pracownikom administracji i obsługi pan dyrektor podziękował za codzienny trud i troskę o ucznia podkreślając, że są także uczestnikami procesu wychowania w naszej szkole. Na zakończenie życzył wszystkim – sukcesów – nie tylko zawodowych, ale i osobistych, cierpliwości w pokonywaniu trudności codziennego życia szkolnego i wytrwałości w dążeniu do celu.

To spotkanie było także okazją do nagrodzenia tych, którzy w minionym roku odnieśli najbardziej spektakularne sukcesy, którzy nie szczędzili sił, by ich wychowankowie rozwijali swoje umiejętności i zdolności, w szczególny sposób dbali o swój warsztat pracy i dzielili się wiedzą z innymi.

To był też ważny dzień dla klas pierwszych, ponieważ uroczyście ślubowali być dobrymi uczniami szkoły.

Następnie uczniowie klas II i III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii przedstawili montaż słowno-muzyczny, w którym nie brakowało lirycznych podziękowań i życzeń. Nie zabrakło również przybliżenia sylwetki Jadwigi Dziubińskiej, która jest Patronem Szkoły.

DSC_0020 (Kopiowanie)DSC_0024 (Kopiowanie)DSC_0025 (Kopiowanie)

DSC_0031 (Kopiowanie)DSC_0035 (Kopiowanie)DSC_0071 (Kopiowanie)DSC_0073 (Kopiowanie)DSC_0077 (Kopiowanie)DSC_0093 (Kopiowanie)DSC_0097 (Kopiowanie)