KOLEJNE ATRAKCYJNE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

W dniu 26 lutego 2013 roku młodzież klasy trzeciej Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik uczestniczyła w zajęciach praktycznych, które odbyły się w firmie Hodowli Roślin Strzelce Sp.zoo. Grupa IHAR.

Podstawowym kierunkiem działalności firmy jest hodowla twórcza nowych odmian najważniejszych gatunków roślin rolniczych, hodowla zachowawcza odmian wyhodowanych w spółce, sprzedaż wysokiej jakości materiału siewnego.

Zajęcia praktyczne odbywają się w ramach stałej współpracy. Klasy Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik mają zaplanowane w sezonie wiosennym trzy wyjazdy, aby młodzież mogła dokładnie poznać działalność firmy.

Zdajemy sobie sprawę, że nowoczesna produkcja rolnicza to przede wszystkim bardzo dobry materiał siewny, a bezpośredni kontakt z hodowcą i producentem nasion to najlepszy efekt kształcenia praktycznego przyszłego rolnika.

Podczas pierwszego wyjazdu młodzież poznała pracę w laboratorium oceny nasion, ich przechowywanie, czyszczenie oraz miała okazję zobaczyć automatyczne linie do zaprawiania i pakowania nasion.

Następne wyjazdy planujemy w kwietniu oraz czerwcu br.