SUKCES UCZNIA Z ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE W WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADZIE EKOLOGICZNEJ

Olimpiada Ekologiczna organizowana przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego odbywała się w dwóch etapach. Pierwszy z nich  odbył się 7 marca 2013 roku w trzech oddziałach: Bratoszewice, Piotrków Trybunalski, Kościerzyn.

Pytania obejmowały następujące zagadnienia:

  1. Ekologiczna produkcja rolnicza.
  2. Zasady cross-compliance.
  3. Ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym z uwzględnieniem zasad dobrej praktyki rolniczej.
  4. Odnawialne źródła energii.
  5. Programy rolnośrodowiskowe.

W pierwszym etapie w Bratoszewicach z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie wzięło udział 6 uczniów: z II klasy Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik – Kamil Kucharski, Emil Świderek, Damian Łysio, Michał Wasilewski, Tomasz Markowicz oraz z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu – Beata Grabska. Wszystkich uczestników było 49.

Po przeprowadzonym etapie pisemnym 10 osób zakwalifikowało się do eliminacji wojewódzkich w tym 4 uczniów z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie – Kamil Kucharski, Emil Świderek, Michał Wasilewski, Tomasz Markowicz.

Organizatorzy olimpiady pogratulowali uczestnikom oraz zachęcali do  dalszego poszerzania swoich wiadomości z zakresu zagadnień związanych z ekologią.

W dniu 14 marca 2013 roku w Kościerzynie odbył się II etap Wojewódzkiej  Olimpiady Ekologicznej. Uczestniczyło w nim  30 najlepszych uczestników z trzech oddziałów. Po części pisemnej 10 osób przystąpiło do finału ustnego, w tym uczeń z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie – Emil Świderek. Finaliści musieli udzielić odpowiedzi na 3 pytania. Po części ustnej Emil zajął IV miejsce.

Do olimpiady młodzież przygotowywała nauczycielka produkcji roślinnej – pani Jolanta Bilska.