Zduńska Dąbrowa najlepsza w Olimpiadzie

12.12. 2008 r. uczniowie z ZSP w Zduńskiej Dąbrowie uczestniczyli w Wojewódzkiej Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych. W tych eliminacjach wzięło udział 60 uczniów ze szkół rolniczych województwa łódzkiego. Po pierwszej testowej części komisja wybrała 9 najlepszych uczestników do części ustnej. Po etapie ustnym 6 osób zakwalifikowało się do eliminacji krajowych, a wśród nich znalazło się 3-ch uczniów ze Zduńskiej Dąbrowy z klasy IV technikum rolniczego.
Za wejście do czołówki najlepszych młodych producentów rolnych w województwie łódzkim otrzymali dyplomy i nagrody
I miejsce zajął Łukasz Myszkowski -nagrody wieża -Sony
II miejsce Krzysztof Wiliński DVD-LG
IV miejsce Dariusz Kotulski torba podróżna
. Eliminacje Krajowe odbędą się podczas Międzynarodowych Targów Techniki Rolnej ?AGROCHEM?w Kielcach w dniach 13-15 marzec 2009 r. Finałowi Krajowemu Olimpiady towarzyszyć będzie III Środkowoeuropejskie Forum Młodzieży Wiejskiej.
Test był trudny obejmował materiał na poziomie wyższej uczelni rolniczej. Uczniowie ze Zduńskiej Dąbrowy otrzymali wysoką punktację w teście, która była o 10 punktów wyższa od pozostałej młodzieży uczestniczącej w olimpiadzie. Po części ustnej potwierdzili swoje wysokie przygotowanie do zawodu technik rolnik. otrzymali też wysoką punktację i brawa publiczności, która doceniła ich bardzo ładną odpowiedź i wszechstronną wiedzę rolniczą .
Do eliminacji młodzież przygotowała p. Jolanta Bilska-nauczyciel produkcji roślinnej i geografii
Młodzież uczestnicząca w tych olimpiadach jest świadoma, że wieś potrzebuje ludzi wykształconych i dlatego po zdaniu matury planuje podjęcie dalszej nauki.
Ich zainteresowania to ochrona środowiska i ekonomika rolnictwa.