12.03.09. – odbył się wojewódzki etap Olimpiady Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska w Piotrkowie Trybunalskim.

Uczestnikami byli przedstawiciele z trzech oddziałów ODR-Piotrków Trybunalski, Kościerzyn i Bratoszewice.
W tych eliminacjach na etapie wojewódzkim uczestniczyło 30 osób. Do tych eliminacji z Odziału Bratoszewice zakwalifikowało się 2-ch uczniów z ZSP ze Zduńskiej Dąbrowy –Robert Wojtasiak i Piotr Plichta Kl III TR.
Do 10 najlepszych w województwie zakwalifikował się Robert Wojtasiak – zajął V miejsce.
Jest to trudna olimpiada obejmuje materiał poza programem nauczania, uczniowie pracowali bardzo solidnie, zdobyli wiedzę dotyczącą programów rolnośrodowiskowych, zasady cross-compliance, ekologicznej produkcji rolniczej.
Do olimpiady przygotowywali się pod kierunkiem nauczyciela produkcji roślinnej –Jolanty Bilskiej.