II i V miejsce w kraju uczniów z ZSP Zduńska Dąbrowa w Olmpiadzie Młodych Producentów Rolnych w Kielcach

Trzech uczniów z kl IVTR: Dariusz Kotulski, Łukasz Myszkowski, Krzysztof Wiliński z ZSP ze Zduńskiej Dąbrowy w dn.11-13.03.09. brało udział w finale krajowej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, który odbył się w Kielcach podczas Międzynarodowych Targów Techniki Rolnej ?AGROTECH.
W eliminacjach szkolnych w tej olimpiadzie wzięło udział 2800 uczniów z 86 szkół ponadgimnazjalnych. Do etapu krajowego zakwalifikowało się 60 uczestników.

12.03.09.odbył się pierwszy etap, który polegał na rozwiązaniu testu, składającego się z 50 pytań. Po tej części wyłoniono 28 osób do eliminacji ustnych. Wśród tej grupy znalazło się dwóch uczniów z ZSP ze Zduńskiej Dąbrowy: Dariusz Kotulski i Łukasz Myszkowski. Ta grupa uczestników odpowiadała na zestawy pytań przed komisją i 10-ciu najlepszych wybrano do finału krajowego. Do grupy 10-ciu najlepszych uczestników przechodzą uczniowie z ZSP ze Zduńskiej Dąbrowy – Dariusz Kotulski i Łukasz Myszkowski.

Do tej 10-tki ścisłego finału olimpiady zakwalifikowało się 5 ?ciu rolników i 5 ?ciu uczniów w tym 2-ch z ZSP ze Zduńskiej Dąbrowy. Rolnicy biorący udział w olimpiadach reprezentują wysoki poziom wiedzy rolniczej, prowadzą własne przedsiębiorstwa rolne, są często po skończonych studiach wyższych oraz uczestniczą w olimpiadach kolejny raz. Rywalizacja z nimi jest bardzo ciężka, mimo to nasi uczniowie są dla nich równymi partnerami.
13.03.09 – finał olimpiady został otwarty przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ? Marka Sawickiego.
10-ciu najlepszych finalistów przed publicznością udziela odpowiedzi na pytania z zestawów, które dotyczą miedzy innymi: ogólnej wiedzy rolniczej, odnawialnych źródeł energii oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW-2007-2013.
W skład komisji wchodziła kadra wykładowców z uczelni rolniczych.
Po tych eliminacjach komisja ustala kolejność miejsc wśród najlepszej grupy uczestników.
II – miejsce zdobywa Dariusz Kotulski ? ZSP Zduńska Dąbrowa
V ? miejsce Łukasz Myszkowski ? ZSP Zduńska Dąbrowa
I, III, IV miejsca ? zajmują rolnicy.

Za zdobycie II miejsca Dariusz Kotulski otrzymuje cenne nagrody ? laptop i aparat cyfrowy.
Uczniowie uczestniczący w tej olimpiadzie są świadomi, ze wieś potrzebuje ludzi wykształconych i dlatego po maturze planują podjęcie dalszej nauki. Są ambitni, dążą do doskonalenia swoich umiejętności i poszerzania wiedzy z zakresu rolnictwa. W klasie III i IV uczestniczyli w olimpiadach rolniczych – ? Zasada Wzajemnej Zgodności-cross-compliance? i ekologicznych na szczeblu województwa i klasyfikowali się w czołówce najlepszych uczestników, zdobywali cenne nagrody. Ich zainteresowania to: ochrona środowiska ekonomika rolnictwa, mechanizacja rolnictwa ? jest to bardzo ważne w prowadzeniu gospodarstwa w Polsce.
Do olimpiad przygotowują się pod kierunkiem nauczyciela produkcji roślinnej ? Jolanty Bilskiej.