Uczmy się bezpiecznej pracy

29 października 2009 roku w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach było gwarno, wesoło i… wiele emocji. Odbył się tu finał pierwszej edycji Konkursu wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie dla uczniów klas o profilu rolniczym dla szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego.
W konkursie wzięło udział 17 szkół tj. około 400 uczniów.
Inicjatorem i organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Łodzi, a współorganizatorami – Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi i Kuratorium Oświaty w Łodzi. Konkurs odbywał się pod patronatem medialnym wydawanego przez ŁODR miesięcznika RADA.

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie znowu byli niepokonani i zajęli I miejsce!
W konkursie uczestniczyli: Katarzyna Lewandowska i Karolina Praznowska z klasy trzeciej technikum weterynaryjnego, Łukasz Czułek z klasy drugiej technikum weterynaryjnego oraz Robert Wojtasiak, Patryk Kraska, Kamil Kałembasiak i Łukasz Gralak z klasy czwartej technikum rolniczego.
Indywidualnie I miejsce zajęła Katarzyna Lewandowska i otrzymała nagrody: aparat cyfrowy i książki encyklopedyczne. Łukasz Czułek znalazł się w pierwszej dziesiątce i zdobył nagrodę w postaci torby podróżnej. Wszyscy uczniowie szkoły zostali wyróżnieni i otrzymali upominki w postaci pamięci przenośnej USB.
Za udział w konkursie i za pierwsze miejsce szkoła otrzymała cenne nagrody: kamerę cyfrową Sony i odtwarzacz DVD.
Jak co roku, uczniów do konkursu przygotowała p. Bogumiła Łaniecka – nauczyciel produkcji zwierzęcej.