Radiowęzeł uruchomiony!!!

3 listopada 2009r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie dokonano oficjalnego otwarcia radiowęzła szkolnego i gabinetu samorządu uczniowskiego. Pomieszczenie to przeszło gruntowny remont, ściany odświeżono i zakupiono nowe meble. Uroczystego otwarcia dokonała Pani dyrektor Zofia Wawrzyńczak, a obecni byli: Pani wicedyrektor Zofia Rosa, opiekun samorządu uczniowskiego Pani Anna Domińczak, opiekun radiowęzła Pan Aleksander Frankiewicz ,Pan Dariusz Wojtysiak oraz przedstawiciele samorządu uczniowskiego.
Ciepły klimat i starannie dobrana muzyka sprawią, że przebywanie w szkole stanie się przyjemnością – mówią Tomek Gluba i Czarek Kowalski-odpowiedzialni za funkcjonowanie radiowęzła,
Uczniowie zgodnie twierdzą, że radiowęzeł jest dobrem wspólnym, które należy chronić i szanować.