Wprowadzone przez A K

Spotkanie z policjantem

4 marca 2009 r. w naszej szkole gościł policjant ? starszy sierżant sztabowy Sławomir Sobieszek z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej w Łowiczu. Nie była to jego pierwsza wizyta gościnna u nas. W październiku pani pedagog szkolna zaprosiła go na spotkanie z uczniami klas IV w celu omówienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Młodzież aktywnie uczestniczyła w […]

Kiedy zwracamy się do pedagoga

Możecie im dać swoją miłość, lecz nie myśli wasze, jako że swe własne myśli posiadają. Możecie usiłować być podobni do nich, lecz nie próbujcie nawet uczynić ich podobnymi do was. Jako, że życie się nie cofa, ani na dzień wczorajszy nie czeka…? Khalil Gibrana Witam Was serdecznie!!!Chcę, abyście wiedzieli, że jestem w szkole do Waszej […]

Przetarg 23.06.2010

Zduńska Dąbrowa, dnia 22.06.2010r. Znak: ZSP.S.343-1/10 WYKONAWCY biorący udział w postępowaniu dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie: ?Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły oraz stolarki okiennej i drzwiowej w budynku internatu i sali gimnastycznej w Zduńskiej Dąbrowie? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, 99-440 Zduny informuje, że w dniu 22.06.2010r. stosownie […]

Zmiana terminu przetargu 23.06.2010

Zmiana terminu Ulega modyfikacji treść SIWZ w dziale 15 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w następujący sposób Pkt 15.1. Oferty należy przesłać/składać do dnia 28.06.2010 r., do godz. 10.00 na adres zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej siwz, pokój (sekretariat) Zastępuje się nowym brzmieniem: Oferty należy przesłać/składać do dnia 29.06.2010 r. , do […]

Nowe konto na wadium

Nowe konto Ulega modyfikacji treść SIWZ w dziale 12 Wymagania dotyczące wadium w następujący sposób: Pkt 12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej O/Zduny nr konta: 95 9288 1109 1278 2093 2000 0050 <b>Zastępuje się nowym brzmieniem:</b> Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: […]

Wyjaśnienie 5, 6 i 7

Wyjaśnienie nr 5 Zamawiający informuje, że w dniu 17 czerwca 2010 r. stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wpłynęło zapytanie treści: 1. Proszę o dopuszczenie do przetargu okien PCV 5-komorowych o szerokości profilu 70mm, Zamawiający […]