Wprowadzone przez Agnieszka Kaczor

Nowe konto na wadium

Nowe konto Ulega modyfikacji treść SIWZ w dziale 12 Wymagania dotyczące wadium w następujący sposób: Pkt 12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej O/Zduny nr konta: 95 9288 1109 1278 2093 2000 0050 <b>Zastępuje się nowym brzmieniem:</b> Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: […]

Wyjaśnienie 5, 6 i 7

Wyjaśnienie nr 5 Zamawiający informuje, że w dniu 17 czerwca 2010 r. stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wpłynęło zapytanie treści: 1. Proszę o dopuszczenie do przetargu okien PCV 5-komorowych o szerokości profilu 70mm, Zamawiający […]

Wyjaśnienie nr 3 i 4

Wyjaśnienie nr 3 Zamawiający informuje, że w dniu 16 czerwca 2010 r. stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wpłynęło zapytanie treści: 1. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie profilu 5-komorowego o grubości 70mm przy spełnieniu wymogów zawartych […]

Przetarg ZSP.S.341/2/10

Szczegóły przetargu dotyczącego: Wymiany stolarki okiennej w budynku szkoły oraz stolarki okiennej i drzwiowej w budynku sali gimnastycznej i internatu na terenie Zespołu Szkół w Zduńskiej Dąbrowie 64 Pliki do pobrania: SIWZ Kosztorys nakładczy Rys nr 1 Rys nr 2 Rys nr 3 Rys nr 4 Rys nr 5 Specyfikacja techniczna ogólna Specyfikacja technicza Przetarg […]

Wyjaśnienie nr 2

Wyjaśnienie nr 2 Zamawiający informuje, że w dniu 15 czerwca 2010 r. stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wpłynęło zapytanie treści: 1. Zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej okna O2 o wymiarach 2750×5500 mają być wyposażone […]

Wyjaśnienie nr 1 z dnia 14.06.2010 r. do przetargu ZSP.S.341/2/10

Wyjaśnienie nr 1 z dnia 14.06.2010 r. Zamawiający informuje, że w dniu 14 czerwca 2010 r. stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wpłynęło zapytanie treści: Czy zamawiający dopuszczcza 1. zastosowanie profili PCV 6 komorowych o […]

Eko-ogród i eko-pracownia – 2010

Nauczyciele naszej szkoły opracowali projekt pn. eko-ogród i ekopracownia. Jest to działanie w ramach edukacji ekologicznej. Projekt został złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Ogólny koszt projektu wyniósł 26430 zł, z czego 18930 stanowiła dotacja a pozostałą część, czyli 7500 zł wkład własny. Z pozyskanych środków zakupiono do eko-pracowni m. […]

Informacje dla rodziców

  —————————————————————————————————————– Kalendarz roku szkolnego 2011/2012   Szanowni Rodzice! Nie trzeba nic wpłacać! Wystarczy tylko zdecydować gdzie ma trafić 1 % Waszej rodziny, przyjaciół. Jeśli nie podejmiecie tej decyzji, o Waszych pieniądzach będą decydować inni!. Wskażcie w rocznym rozliczeniu PIT gdzie ma trafić Wasz 1% podatku. Macie do tego prawo! Przekaż 1 % NA SZKOŁĘ […]