,,Pomagamy pszczołom bez lipy”- warsztaty pszczelarskie

18 czerwca 2024 roku reprezentacja naszej szkoły – Julia Trejter, Julia Seczkowska i Małgorzata Tarka wraz z opiekunami panią Agnieszką Tarkowską i panią Magdaleną Bajeną przeprowadziły warsztaty pszczelarskie dla sześciolatków i uczniów klas 1-3 ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bąkowie Górnym. Zajęcia odbyły się w ramach ogólnopolskiej akcji ,,Pomagamy pszczołom bez lipy”, która ma na celu uświadamianie, nie tylko młodym ludziom, jak ważna jest obecność pszczół i innych zapylaczy zarówno w środowisku naturalnym, jak i na terenach rolniczych. Warsztaty odbywały się w 2 grupach. Pierwsza grupa- sześciolatki i uczniowie klas 1 – miała okazję zapoznać się z biologią rodziny pszczelej, zasadami jej funkcjonowania oraz poznała podstawowe produkty, które pozyskujemy od pszczół. W starszej grupie – uczniowie klasy 2 i 3 – przeprowadzona została lekcja na temat różnorodności owadów zapylających, ich roli i znaczeniu dla bioróżnorodności i produkcji żywności. Mamy nadzieję choć trochę udało nam się zaciekawić Małych Odkrywców tematyką związaną z  pszczołami i innymi zapylaczami.