Szkolenie wyjazdowe w Bratoszewicach

W dniu 3 czerwca uczniowie kl. IV technikum rolniczego uczestniczyli w szkoleniu wyjazdowym zorganizowanym przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.

Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest promowanie oraz upowszechnianie wśród rolników dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań stosowanych w produkcji oraz wykorzystanie krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe.

Podczas wizyt w obiektach demonstracyjnych były realizowane zagadnienia innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk w uprawach. Zaprezentowano nam również przygotowanie pasz dla zwierząt gospodarskich, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań lub dobrych praktyk. Zostały omówione również problemy, rodzaje i sposoby ograniczania ryzyka, przetwarzania nasion roślin białkowych i stosowania ich w żywieniu zwierząt.