PRODUKCJA EKOLOGICZNA SZANSĄ DLA MŁODYCH ROLNIKÓW

W dniu 15-16 listopada 2023 roku w Warszawie odbyła się Konferencja zorganizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu pn. „PRODUKCJA EKOLOGICZNA SZANSĄ DLA MŁODYCH ROLNIKÓW”, podczas której odbył się również krajowy etap konkursu „Test wiedzy o rolnictwie ekologicznym”. W finale naszą  szkołę reprezentował uczeń kl. V technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik Dawid Fabianowski.

Pierwszego dnia na temat edukacji w zakresie rolnictwa ekologicznego prelekcję wygłosili przedstawiciele wyższych uczelni mówiąc o przyszłości rolnictwa ekologicznego oraz możliwości rozwoju uczniów w szkołach wyższych. Wystąpili również tegoroczni Laureaci konkursów ekologicznych, którzy przedstawili profil swoich działalności.

Drugiego dnia zostały omówione tematy z zakresu „Szanse dla rozwoju rynku żywności ekologicznej” jak również możliwości współpracy Centrum Doradztwa Rolniczego ze szkołami rolniczymi.